Klaszter

Mit jelent számunkra a klaszter?

A klaszter hivatalos megfogalmazás szerint azonos ágazatban tevékenykedő, vagy ágazatokat összefogó cégek gazdasági hálózata, akiket hasonló üzleti célok vezérelnek, közös képviseletre tartanak igényt.

Ez a szakszerű leírás lefedi a működés mikéntjének alapjait, de valójában ennél sokkal többről van szó. Klaszterként tagjaink rendszeres kapcsolatban állnak egymással, így az ismeretek átadása, tapasztalatok cseréje segíti őket abban, hogy célkitűzéseiknek megfelelően, dinamikusan fejlődő cégként reprezentálják a magyar fa-és bútoripart. Ez utóbbi közös képviselete az egyik legfontosabb célunk: a fából készült termékek előnyeinek megismertetése, a fa, mint alapanyag népszerűsítése.

A klaszter egyúttal az együttműködések színtere is: egymást kiegészítő területek képviselői találkozhatnak és kezdhetnek közös fejlesztésbe új célcsoportokat megszólítva, vagy versenyképesebb árakat kialakítva.

Miért éppen fa- és bútoripar?

Magyarországon a faipar számottevő ipari és tudományos előzményekkel, és jelentős ipari potenciállal rendelkezik. A Nyugat-dunántúli Régió különösen fontos terület, hiszen Magyarország élő fakészletének egyötöde ebben a térségben található. Emellett rendkívül nagy számban tevékenykedik itt erdészeti, fa- és bútoripari vállalkozás. A hazai bútorgyártás több mint harmada, a kárpitos ülőgarnitúrák gyártásának pedig több mint a fele régiónkban koncentrálódik.

Az összefogás célja a kezdetektől az volt, hogy a magyar faipar két kulcsterületén, a bútoriparban, illetve az épület- és épületasztalos-iparban összetételben, minőségben és árban nemzetközileg versenyképes termékeket legyenek képes gyártani és piacra vezetni.

Nem elhanyagolható az sem, hogy a faipar – éppen tradicionális mivoltából eredően – abban a szerencsés helyzetben van, hogy alapanyaga megújuló, a szakszerű erdőgazdálkodás eredményeként pedig nem hogy nem károsítja a környezetet, de segít a légkör széndioxid tartalmának megkötésében és számos egyéb pozitív környezeti hatás létrejöttében is.

Történetünk, röviden:

2001-ben, Magyarországon második klaszterként alakult meg a Pannon Fa-és Bútoripari Klaszter (PANFA), 15 alapítótaggal. Zalaegerszegről indult el az együttműködés, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint munkaszervezet támogatásával.

Programokban és közös tevékenységben gazdag időszak következett: szakmai és népszerűsítő kiadványok, tanulmányutak, oktatásfejlesztés a szintén klasztertag Soproni Egyetemmel.

Több kiállításon, vásáron kiállítóként és támogatóként is találkozhatott a közönség a PANFA-val. Közös klaszterprojektként kiemelhető ezek közül a PANNON DESIGN Bútor, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás és Vásár, melyet négy éven keresztül a bútorgyártó klaszter tagvállalkozások együttműködésével valósulhatott meg.

2011-től az EFFIX-Marketing Kft. aktív szerepvállalásával megindult a klaszter újjászervezésének folyamata, amely magában foglalta a tagok felkeresését, igényeik felmérését is. Ennek nyomán frissült is a klaszter, amely ugyan a tagok csökkenésével járt, de jelenleg egy aktív bázissal működünk.

2013 újabb fontos mérföldkő volt a klaszter életében, hiszen a Nyugat-dunántúli régióban és a hagyományos iparágon belül is elsőként kaptuk meg a nagy jelentőségű, Akkreditált Innovációs Klaszter címet.

A klasztermenedzsment szolgáltatásai:

 • A klaszterrel kapcsolatos folyamatos adminisztráció biztosítása (könyvelés, pályázati dokumentáció, közbeszerzési eljárás, kapcsolattartás, új tagok felkutatása)
 • Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése
 • Előadások, konferenciák, tanulmányutak és kiállítások szervezése, ezeken való közös belföldi vagy külföldi részvétel
 • Pályázatírás és projektmenedzsment
 • Stratégiaalkotás támogatása, innovációs és fejlesztési projektek generálása
 • Az ipari igényekhez kapcsolódó újdonságkutatás menedzselése, technológiai transzfer előmozdítása és regionális disszemináció támogatása
 • Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység (közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások, kiadványok, trendelemzések megvalósítása, grafikai tervezés, arculattervezés)
 • A klasztertagok számára a működési területükhöz kapcsolódó speciális képzések tartása, megszervezése, tananyag és képzési módszer kidolgozása
 • Humán-erőforrás igény feltérképezése és közvetítése, kompetencia-adatbázis összeállítása és üzemeltetése
 • Kapacitásösszhang biztosítását szolgáló rendszer működtetése
 • A klaszter tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia-, termelési, innovációs beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széles körű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára
 • Értékesítés támogatása, piacszerzés és belső kereskedelem elősegítése
 • A tagok közötti belső kommunikáció biztosítása
 • A klaszter érdekképviselete, lobbytevékenység, aktuális megkeresésekkel, célcsoport megkeresésével (reklám, hírlevél)


Klaszter irányítására kialakított szervezeteket foglalja össze a következő ábra.

Klaszter szervezeti felépítés

A Pannon Fa- és Bútoripari Akkreditált Innovációs Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata (letölthető dokumentumok):