InnoWood projektindító workshop 2017. július 6-7.

Az Innowood projekt májusi egyeztető találkozóját követően, kétnapos összejövetel során konkrét feladatmeghatározások, és az idei aktivitások ütemezése zajlott.

InnoWood projektindító workshop
InnoWood projektindító workshop

Az első nap, a projekt partnerek részletes bemutatkozásával vette kezdetét. Ennek keretében mindenki teljes képet kaphatott az egyes résztvevők, programban betöltött szerepéről, vállalt tevékenységéről, és az egyes tevékenységek során megvalósuló eredményekről. Az interaktivitás, már az indulástól kezdve az esemény fő hajtóerejévé vált. A kérdések nyomán hamar beazonosításra kerültek a szereplők erősségei, kapcsolati hálói melyeket a projekt minél nagyobb hasznossága érdekében bocsátanak rendelkezésre.

Első körben a külföldi parterek kaphattak mélyebb információt a PANFA-ról és a Soproni Egyetemről. Megismerték a hazai viszonyokat, kihívásokat, melyet jól kiegészített a későbbiekben Fabak Kft. tulajdonos-ügyvezetőjének, Németh Pál Leventének az előadása.

Holzcluster Steiermark Gmbh részéről Evelin Schmidt prezentációjával vette kezdetét az osztrák oldal bemutatkozása. A kutatási lehetőségek és módszertanok területén az IITF Institut für Innovations- und Trendforschung részéről Ninaus DI Dr. Manfred helyezte képbe a hallgatóságot, míg a sort a Fachhochschule Burgenland GmbH bemutatásával Silke Palkovits-Rauter zárta.

Projektpartnerek bemutatkozása
Projektpartnerek bemutatkozása

Már az első napirendi pontok tárgyalása során kiderült, hogy valamennyi érintettnél kiemelt helyen pozícionált az Innowood projekt. Mindenképpen bíztató a program kimenetelét illetően, hogy a résztvevők nagyon eredményorientáltan álltak a felvetett kérdésekhez. Így a kezdeti időbeli csúszást ledolgozva, sikerült a második napra már a lebontott tevékenységlista alapján, neki látni az idei évre szóló konkrét cselekvési naptár összeállításának.

A PANFA Klaszter bemutatása  az osztrák és magyar partnereknek

A PANFA Klaszter bemutatása az osztrák és magyar partnereknek

A nap indításaként Dr. Dénes Levente vezette körbe a csapatot, a Természeti Erőforrások Kutató Központban (NRRC), melyről elismerően nyilatkoztak a külföldi partnerek is, sőt kapcsolódási pontokat, és további jövőbeni együttműködési lehetőségekről is egyeztetéseket kezdeményeztek.

Látogatás az NRRC-ben

Látogatás az NRRC-ben

A pozitív hazai termékfejlesztési gyakorlat bemutatását, saját vállalkozásán keresztül Szikszai László, a sixay FURNITURE tulajdonos-ügyvezetője szemléltette a nap további részében.

Bemutatkozik a sixay FURNITURE

Bemutatkozik a sixay FURNITURE

A második nap folytatásaként, az előzetesen kitűzött témákban, résztevékenységekbe menően zajlottak az egyeztetések. A helyzetfeltárás munkafázis, a határtérség faipari vállalkozásinak igényeire, közös bútoripari és faépítészeti termékfejlesztésre fókuszáltan valósul majd meg, a megismert és egyeztetett metodika alapján. Az innovációs tevékenységek megvalósításának vizsgálatakor kitértek a résztvevők, mind a magyar, mind az osztrák tapasztalatokra, valamint új információk megszerzésének mikéntjére és igényére. Végezetül a később megvalósuló online értékesítési rendszer került napirendre, melynek kereteiről egyeztettek a résztvevők. Megállapították, hogy a megelőző aktivitások és azok eredményeitől függően, konkretizálódik majd annak megvalósulási formája.
A kitűzött munkát a workshop résztvevői maradéktalanul elvégezték, a következő lépések kijelölésre kerültek, s végül mindenki elégedetten állhatott fel az asztaltól.