Hírlevél 2017. július

Projektindító workshop július 6-7.

Az Innowood projekt májusi egyeztető találkozóját követően, kétnapos összejövetel során konkrét
feladatmeghatározások, és az idei aktivitások ütemezése zajlott.

Az első nap, a projekt partnerek részletes bemutatkozásával vette kezdetét. Ennek keretében mindenki
teljes képet kaphatott az egyes résztvevők erősségeiről, kompetenciáiról, programban betöltött
szerepéről, vállalt tevékenységéről, és az egyes tevékenységek során megvalósuló eredményekről.
A szereplők bemutatkozását színesítette magyar oldalról néhány vállalkozói előadás is, amiken
keresztül az osztrák partnerek pontosabb képet kaphattak a hazai viszonyokról, lehetőségekről.
Az osztrák résztvevők prezentációin keresztül, pedig a magyar oldal kerülhetett képbe, hiszen a
Holzcluster Steiermark az oszták faiparról, a IITF a piaci és vásárlói trendekről, az FH Burgenland pedig
az IT megoldásokról tartott előadást. A nap zárásaként a csapat az NRRC-ben tett látogatást.
A találkozó második napján a résztvevők kompetenciáik, erősségeik összehangolására, és a
projekttevékenységek részletes áttekintésére helyezték a hangsúlyt. A kitűzött munkát a workshop
résztvevői maradéktalanul elvégezték, a következő lépések kijelölésre kerültek, s végül mindenki
elégedetten állhatott fel az asztaltól.

Innowood projekt tanulmányutak

Az Innowood keretében szervezett tanulmányutak több célt szolgálnak. Ahogy a projekt hosszabb
megnevezésében, illetve leírásában is szerepel, a határtérségben megvalósuló együttműködés
előmozdítását remélik a partnerek a kimenetek eredményeként. Ennek alapja, hogy megismerhessék
egymást az iparágban működő vállalkozások, akár osztrák, akár magyar vonatkozású.
A másik hangsúlyos elem, az innováció területe. Ahhoz, hogy tudjuk mekkorát álmodhatunk, tisztában
kell lennünk a lehetőségeinkkel a határ mindkét oldalán. Így első lépésként több felmérés és kutatás
mellett kézzelfogható tapasztalatokat is gyűjthetnek a tanulmányutakon résztvevő cégek képviselői,
ezeken túl pedig véleményt cserélhetnek, megoszthatják tapasztalataikat, meglátásaikat.
Hírlevelekben folyamatosan kommunikálva lesznek a várható tanulmányutak, események időpontjai,
valamint a www.panfa.hu oldalon a „Hírek” menüpontban is feltüntetésre kerülnek.

Hírlevél Július