Az első Akkreditált Innovációs Klaszter a Nyugat-dunántúli régióban

Elsőként nyerte el a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter (PANFA) a Nyugat-dunántúli régióban az Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ által kiírt pályázat célja összhangban van az Új Széchenyi Terv stratégiai, gazdasági irányvonalaival. Az innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkozatási hatású klaszterek akkreditálásának egyik hatása az, hogy lehetőség nyílik egy magas minőségi követelményszint felállítására.

Magyarországon a faipar számottevő ipari és tudományos előzményekkel, és jelentős ipari potenciállal rendelkezik. Az erdősültség közel 21%-os mértéke komoly hátteret jelent a fafeldolgozó és bútoripar számára. A Nyugat-dunántúli régió különösen fontos terület, hiszen Magyarország élő fakészletének egyötöde ebben a térségben található, emellett itt tevékenykedik közel ezer erdészeti, fa- és bútoripari vállalkozás.

Ilyen háttérrel nem véletlen, hogy a 2001-ben Magyarországon másodikként alakult meg a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, 15 alapító taggal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint munkaszervezet támogatásával. Az összefogás alapvető célja az volt, hogy a magyar faipar a két kulcsterületén, a bútoriparban, illetve az épület- és épületasztalos-iparban – mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacon – versenyképes termékeket gyártsanak és vezessenek piacra.

A számos, együtt elért siker mellett 10 év után a PANFA is megérett az újjászervezésre, a közös erőben rejlő lehetőségek mélyebb kiaknázásának céljából. A klaszter munkaszervezete az EFFIX-Marketing Kft. lett, vezetésükkel pedig elindult az a reorganizációs folyamat, amelynek eredményeként elnyerték az Akkreditált Innovációs Klaszter címet is.

Az eredeti célok megtartása, vagyis bútoripar és az épületasztalos ipar versenyképességének fokozása mellett új jövőképet is felvázoltak, a tagok igényfelmérésének nyomán. A hosszú távú sikerek elérése céljából nem pusztán a hagyományos (funkció, forma, minőség, ár) termékjellemzőkre koncentrálnak, hanem fenntarthatóságot meghatározó “zöld szempontok”, az energiafelhasználás, a hulladékgazdálkodás szempontjai is markánsan megjelennek terveikben. A „zöld iparág” terjedése nyomán egyre szigorúbb energetikai, klímavédelmi és egészségügyi előírások léptek életbe a fenntarthatóság érdekében, e követelmények teljesítése pedig felértékeli a fát, mint alapanyagot, illetve az abból készült termékeket.

A klaszterben részvevő faipari vállalkozások erejét tovább erősíti a szintén tag Faipari Mérnöki Kar (Nyugat-magyarországi Egyetem). Az országosan egyedi és európai szintén is elismert színvonalú faipari mérnöki képzés, az akkreditált laboratóriumi szolgáltató és K+F+I háttér, a karon megtalálható alkalmazott művészeti és informatikai képzés, továbbá az alapanyag termelést meghatározó erdőgazdálkodási tudás és partnerek nemzetközi szinten is kivételes alapokat nyújtanak.

Az akkreditációval tovább növekednek a PANFA lehetőségei, hiszen jogosulttá vált további, Európai Unió által finanszírozott pályázatokban való részvételre, így erősödhet mind a technológia, mind a kutatási háttér a kitűzött célok elérése érdekében.